Şehzade camii nedir?

Kanuni Sultan Süleyman Hanın oğlu Şehzade Sultan Mehmed için mimar Sinan’a yaptırdığı cami. Yanında şehzade için yapılmış bir türbe, bir medrese, bir imaret, bir tabhane ve bir sıbyan mektebiyle birlikte 1543-1548 yılları arasında tamamlandı. Eski Odalar diye anılan İstanbul’daki ilk yeniçeri Kışlasının karşısındaki arsaya yapılmıştı. Caminin bulunduğu semt günümüzde Şehzadebaşı diye anılmaktadır. Şehzade Camiinin karşı köşesinde Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşanın yaptırdığı cami ve medrese vardır. Kanuni Sultan Süleyman 1542’de çıktığı Macaristan Seferinden zaferle dönüşünde Edirne’de, Manisa valisi oğlu Sultan Mehmed’in ölüm haberinin alınmasından sonra yapılan Şehzade Camii ikişer şerefeli iki minarelidir.

Cami, kare planlı olup, üstü yarım küre şeklinde bir büyük kubbe ve bunun etrafında dört yarım kubbeyle örtülmüştür. Dört köşede yarım küre, dört küçük kubbe vardır. Bütün kubbeler dört büyük fil ayağı üzerine oturur. Mimar Sinan’ın eserlerinde görülen sadelik, güzellik ve tezyinat, bu camide de görülür. Şehzade Camii Mimar Sinan’ın yaptığı en büyük üç camiden biri ve ilkidir. Mimar Sinan, bu eserini "çıraklık eseri" olarak vasıflandırmaktadır. Bu caminin iç içe mahfiller de dahil saha genişliği 40.56x40.45= 1640 m2dir. Merkezi büyük kubbenin, kubbe kaidesinden kilit taşına yüksekliği 9.90 m, merkezi kubbe kaidesinin zeminden yüksekliği 26.00 m’dir.

Şehzade Camiinin büyük dış harem avlusu altı kapılıdır. Medrese ve tabhane, dış harem avlusu üzerinde ve avlunun kuzey kenarındadır. İmaretle mektep ise dış avlunun doğusundadır. Caminin haziresinde yedi türbe vardır. Bunlar; Şehzade Mehmed’in türbesi, Sadrazam Rüstem Paşa Türbesi, Şehzade Mahmud Türbesi, Fatma Hanım Sultan Türbesi, Hadice Sultan Türbesi, Damat Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi, Destari Mustafa Paşa Türbesidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç